Giảm 57%
Giảm 33%

Dụng cụ lắp ráp

Kìm cắt mô hình 3D Plato

90.000  60.000 
Giảm 33%

Dụng cụ lắp ráp

Kìm mỏ nhọn Bosi

90.000  60.000 
Giảm 34%